თბილისის მეტროპოლიტენი

2016 წელს წარმატებით განხორციელდა პროექტი თბილისის მეტროპოლიტენის ვაგონების სამუხრუჭე სისტემაზე სპეც კომპრესორების შექმნა, აწყობა, დამონტაჟება. 

IES-7.5 ჰაერის ხრახნული კომპრესორ

ნაკეთობის დანიშნულება და მუშაობა:

ხრახნული მოტორ-კომპრესორი NK31 (შემდგომში - ”კომპრესორი”) კვებავს შეკუმშული ჰაერით მეტროპოლიტენის ვაგონების სამუხრუჭო სისტემებს, პნევმატურ და ელექტროპნევმატურ ხელსაწყო-ებს.

კომპრესორის კვება ხორციელდება მუდმივი დენის, ცვლად დენზე გარდამქმნელი Danfoss FC-302 ინვერტორით, რომელიც შემდგომში კომპრესორს კვებავს  ცვლადი დენის სამფაზიანი ძაბვით 400±5 და სიხშირით 50 ჰც.