VACON 100 INDUSTRIAL

VACON 100 INDUSTRIAL

VACON 100 INDUSTRIAL სავსეა მახასიათებლებით და განკუთვნილია ენერგია/ბრუნვის სამუშაოების ფართო სპექტრისთვის. ადვილად გამოსაყენებელი და ძლიერი ძრავის კონტროლი აუმჯობესებს ყველა AC ძრავის ტიპის სანდოობასა და ეფექტურობას, ინდუქციის, პერმანენტული მაგნიტის და სინქრონული წინაღობის ძრავის ჩათვლით.

ინტეგრირებული RS485 და ეთერნეტის დამაკავშირებლები აკმაყოფილებენ ყველა მსხვილ ინდუსტრიულ პროტოკოლს, რაც საშუალებას აძლევს VACON 100 INDUSTRIAL ადვილად მოერგოს ყველა მსხვილ საკონტროლო სისტემას. დაყენებული PLC ფუნქცია უზრუნველყოფს ამძრავში ახალი ფუნქციის ინტეგრაციას.

კედლის-სამონტაჟო ძრავის მოდულები მარტივად დასაინსტალირებელი და ოპერირებადია, და შემოღობილი ამძრავები უზრუნველყოფილია ინტეგრირებული ოფციების ფართო არჩევანით.

ძაბვა და სიმძლავრე

  • 208-240 V...0.55-90 kW
  • 380-500 V...1.1-630 kW
  • 525-690 V...5.5-800 kW

მსგავსი პროდუქცია