თბილისის მეტროპოლიტენი

2016 წელს წარმატებით განხორციელდა პროექტი თბილისის მეტროპოლიტენის ვაგონების სამუხრუჭე სისტემაზე სპეც. კომპრესორების შექმნა, აწყობა, დამონტაჟება.
IES-7.5 ჰაერის ხრახნული კომპრესორი.
ნაკეთობის დანიშნულება და მუშაობა:
ხრახნული მოტორ-კომპრესორი NK31 (შემდგომში – ”კომპრესორი”) კვებავს შეკუმშული ჰაერით მეტროპოლიტენის ვაგონების სამუხრუჭე სისტემებს, პნევმატურ და ელექტროპნევმატურ ხელსაწყო-ებს.
კომპრესორის კვება ხორციელდება მუდმივი დენის, ცვლად დენზე გარდამქმნელი Danfoss FC-302 ინვერტორით, რომელიც შემდგომში კომპრესორს კვებავს ცვლადი დენის სამფაზიანი ძაბვით 400±5 და სიხშირით 50 ჰც.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on google
Google
Share on pinterest
Pinterest
სხვა სიახლეები
Scroll to Top