აიესკო სიმენსის პარტნიორი, ინდუსტრიული ავტომატიზაცია

ინდუსტრიული ავტომატიზაცია გულისხმობს წარმოებაში საკონტროლო სისტემებისა და მანქანა-დანადგარების გამოყენებას, როგორიც არის კომპიუტერული პროგრამები და რობოტები.ინდუსტრიული ავტომატიზაცია საშუალებას მოგცემთ  სხვადასხვა დავალებები შესასრულებიოთ და პროცესები მონიტორთოთ ავტომატურ რეჟიმში რასაც ადამიანები ისტორიულად ხელით აკეთებდენ.

ჩვენი ინდუსტრიული ავტომატიზაციის გუნდი დაკომპლექტებულია ავტორიზებული SIEMENS AUTOMATION ინჟინრებით რომლებსაც შეუძლიათ ნებისმიერი სირთული ავტომატიზაციის პროექტი შეასრულონ მაღალი ხარისხითა და თანმდევი მომსახურეობით. ინდუსტრიული ავტომატიზაციის პროექტის განხირციელება იდეალურია ძველი საბჭოთა კავშირში დანერგილი და აღჭურვილი ქარხნებისთვის.

SIEMENS-ის ავტორიზებული ინჟინრები მზად არიან ნებისმიერი სირთულის პროექტი განახორციელონ, პროდუქტი- SIEMENS PLC- Siemens 1200 და 1500 პროეგამული უზრუნველყოფა- TIA PORTAL V15 Wincc advanced/professional