ჰაერის ხაზური ფილტრები

არტიკული: IESCO24010 კატეგორია:

ჰაერის დამაბინძურებელი ნაწილაკები, წყლის ორთქლი, მიკრობები და ქიმიური აირები, რომლებიც აღწევენ კომპრესორებში, შეკუმშვის შემდეგ კონცენტრირდება, რაც მათ უფრო საზიანოს ხდის ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. შეკუმშული ჰაერის ხარისხი ფუნდამენტურია თანამედროვე საწარმოო ობიექტისთვის.

ჰაერის დამაბინძურებელი ნაწილაკები, წყლის ორთქლი, მიკრობები და ქიმიური აირები, რომლებიც აღწევენ კომპრესორებში, შეკუმშვის შემდეგ კონცენტრირდება, რაც მათ უფრო საზიანოს ხდის ადამიანის ჯანმრთელობისთვის. შეკუმშული ჰაერის ხარისხი ფუნდამენტურია თანამედროვე საწარმოო ობიექტისთვის.

შეკუმშული ჰაერის ფილტრები, რომლებსაც ასევე უწოდებენ ხაზურ ფილტრებს, გამოიყენება შეკუმშული ჰაერიდან დამაბინძურებელი ნაწილაკების გამოსათავისუფლებლად. სუფთა და მშრალი ჰაერი იცავს შეკუმშული ჰაერის სისტემას, ამცირებს დანადგარის ტექნიკურად გამართულობისათვის საჭირო ხარჯებს და ზრდის მზა პროდუქციის ხარისხს.

ფილტრების სახეობები განსხვავდება გამოყენების, წნევის დონისა და დამაბინძურებლების მიხედვით. ნაირსახეობები: ალუმინის შეკუმშული ჰაერის ფილტრები, (მაღალი წნევის) შედუღებული ნახშირბადოვანი ფოლადის შეკუმშული ჰაერის ფილტრები, შედუღებული უჟანგავი ფოლადის ფილტრები, ვაკუუმ ტუმბოს დამცავი ფილტრები, სამედიცინო ფილტრები, უსილიკონო შეკუმშული ჰაერის ფილტრები, ნახშირბადოვანი ფოლადის მაღალი წნევის ფილტრები, უჟანგავი ფოლადის პროცესორული ფილტრები.

დამატებითი ინფორმაცია

ბრენდიმწარმოებელი ქვეყანაწარმადობა