აზოტის გენერატორი ღვინის ერთერთ ყველაზე დიდ საწარმოში

კიდევ ერთი წარმატებული პროექტი IESco-ს შესრულებით!

1. INMATEC-ის აზოტის გენერატორი ღვინის ერთერთ ყველაზე დიდ საწარმოში

2. EKOMAK-ის ხრახნული კომპრაორები წუთში 8მ3/სთ წარმადობით;

3. იტალიური წარმოების გამაშრობლები CALYPSO;

4. იტალიური წარმოებს ხაზური ფილტრები 3mic-0.1mic-0.01mic-0.003mic-წყლის სეპარატორი CND;

5. შეკუმშული ჰაერის ავზები ჯამში 7000 ლიტრი 10 ბარზე;

დაერთება – იტალიური წარმოების ალუმინის მილებით და ფიტინგებით

Have a Project in Mind?

Let’s Get Building!