თბილისის მეტროპოლიტენი

2016 წელს წარმატებით განხორციელდა პროექტი თბილისის მეტროპოლიტენის ვაგონების სამუხრუჭე სისტემაზე სპეც. კომპრესორების შექმნა, აწყობა, დამონტაჟება. IES-7.5 ჰაერის ხრახნული კომპრესორი. ნაკეთობის დანიშნულება და მუშაობა: ხრახნული კომპრესორი IES-7.5 კვებავს შეკუმშული ჰაერით მეტროპოლიტენის ვაგონების სამუხრუჭე სისტემებს, პნევმატურ და ელექტროპნევმატურ ხელსაწყო-ებს. კომპრესორის კვება ხორციელდება მუდმივი დენის, ცვლად დენზე გარდამქმნელი Danfoss FC-302 სიხშირული ინვერტორით, რომელიც შემდგომში კომპრესორს კვებავს ცვლადი დენის სამფაზიანი ძაბვით 400 და სიხშირით 50 ჰც.