პოლიგრაფიული საწარმო ერევანში

ახალი პროექტი ერევანში, პოლიგრაფიოული საწარმო “მოუსელარი”

დამონტაჟდა:

ხრახნული კომპრესორი – 2 x EKO 15 (EKOMAK თურქეთი))

ჰაერის გამაშრობელი – 2 X CAD 53 (Calypso იტალია)

ჰაერის ავზი – 2000lt

ხაზური ფილტრების ნაკრები

კომპრესორები შეუფერხებლად მუშობენ 2011 წლიდან. ერევანი, სომხეთი