აზოტის გენერატორი ემ-ენ ქემიქალ ჯორჯიაში

ემ-ენ ქემიქალ ჯორჯიაში დამონტაჟდა 120მ3/სთ წარმადობის აზოტის გენერატორი 99.5% სისუფთავით. აზოტის გენერატორი განკუთვნილია ნახშირბადის შემცვლელი აირის გაზის წვის კამერაში შესაშვებად რადგან არ მოხდეს უეცარი აალება და არ შეიქმნას ფეთქებადსაშიში გარემო.

დამონტაჟდა და ექსპლუატაციაში გაეშვა:

კომპრესორი: EKOMAK EKO37CD / 8 Bar / 6.2 მ3/წთ

აზოტის გენერატორი: OMEGA Air (სლოვენია) N-Gen 100 / 106მ3/სთ / 99.5% სისუფთავე

AIRCOM ალუმინის მილგაყვანილობა

Have a Project in Mind?

Let’s Get Building!